Credite

Credit "De Consum"

 • Termenul: până la 60 luni (fără gaj)
 • Plafonul: până la 200 000 MDL
 • Rata dobânzii: 10% până la 30 000 MDL, de la 6% mai mult de 30 000 MDL
 • Comisioane:
 • Comision de examinare a cererii: 0 MDL
 • Comision unic la acordarea creditului: 2% (minim 500 lei)
 • Comision de rambursare anticipată: 0%
 • Comision lunar pentru administrare: până la 0,5% (din suma creditului)

Detalii

Credit "EXPRESS"

 • Termenul: până la 24 luni
 • Plafonul: până la 15 000 MDL (fără gaj)
 • Rata dobânzii: 12%
 • Comisioane:
 • Comision de examinare a cererii: 100 MDL
 • Comision unic la acordarea creditului:200 MDL
 • Comision de rambursare anticipată: 0%
 • Comision lunar pentru administrare: 3 % din suma creditului

Detalii

Credit "IMPULS - Business"

 • Termenul: 48 luni
 • Plafonul: până la 200 000 MDL (fără gaj), 
 • 200 001 și mai mult (cu gaj)
 • Rata dobânzii: 5,55% anual
 • Comisioane:
 • Comision de examinare a cererii: 0 MDL
 • Comision unic la acordarea creditului: 2% (min. 500 MDL)
 • Comision de rambursare anticipată: 2% din suma achitata anticipat
 • Comision lunar pentru administrare: 0,5% din suma creditului

Detalii

Credit "IMPULS - PRO"

 • Termenul:până la 48 luni
 • Plafonul:până la 100 000 MDL (fără gaj),
 • 100 001 (cu gaj)
 • Rata dobânzii: 5,55% anual
 • Comisioane:
 • Comision de examinare a cererii: 0 MDL
 • Comision unic la acordarea creditului: 2% (min. 500 MDL)
 • Comision de rambursare anticipată: 0%
 • Comision lunar pentru administrare: 0,5% din suma creditului

Detalii

Credit "Investițional"

 • Termenul:  până la 180 luni
 • Plafonul: min. 100 000 MDL, max. 3 000 000 MDL
 • Rata dobânzii: 8% 
 • Comisioane:
 • Comision unic pentru eliberarea: 1% din sumă creditului acordat
 • Comision pentru administrarea: 0,2% lunar din soldul creditului
 • Comision pentru examinarea cererii: 100 lei

Detalii

Credit "OVERDRAFT"

 • Termenul: până la 24 luni
 • Plafonul: până la 5 salarii lunare (până la 100 000 MDL - fără gaj), mai mult - conform deciziei Comitetului de Credit 
 • Rata dobânzii: 11%
 • Comisioane:
 • Comision unic pentru eliberarea: 1,5% din sumă creditului acordat
 • Comision pentru examinarea cererii: 100 lei

Detalii

"CREDIT CARD"

 • Termenul: până la 24 luni
 • Plafonul: până la 100 000 MDL (fără gaj)
 • Rata dobânzii: 13%
 • Comisioane:
 • Comision unic pentru eliberarea: 1,5% din sumă creditului acordat
 • Comision pentru examinarea cererii: 100 lei

Detalii >

Ipoteca "Сasa Ta"

 • Termenul: până la 240 luni
 • Plafonul: min. 100 000 MDL, max. 1 000 000 MDL 
 • Rata dobânzii: 7%
 • Comisioane:
 • Comision unic pentru eliberarea: 1%
 • Comision pentru administrarea: 0,15% lunar, din soldul creditului
 • Comision pentru examinarea cererii: 0 lei

Detalii

"Credit garantat cu depozit în USD, EURO"

 • Termenul: pe termenul depozitului
 • Plafonul: până la 90% din suma depozitului, echivalent în lei
 • Rata dobânzii: 14 %
 • Comisioane:
 • Comision lunar: 0% din sumă
 • Comision pentru examinarea cererii: 100 lei

Detalii

"Credit garantat cu depozit în MDL"

 • Termenul: pe termenul depozitului
 • Plafonul: până la 90% din suma depozitului
 • Rata dobânzii: + 4% la rata dobânzii a depozitului amanetat, minim 12 % în lei
 • Comisioane:
 • Comision lunar: 0% din sumă
 • Comision pentru examinarea cererii: 100 lei

Detalii

Card de Credit “Grace-60”

 • Termenul: până la 36 luni
 • Plafonul: până la 30 000 MDL (fără gaj), 30 001-75 000 MDL (fidejusiunea persoanei terțe)
 • Rata dobânzii: 12% anual în MDL, 11% pentru clienți fideli în MDL, 8% anual în valută
 • Comision pentru examinarea cererii: 100 lei
 • Comision unic la acordarea creditului: 0%
 • Comision de rambursare anticipată: 0%
 • Achitarea bunurilor prin virament( non cash): 0%
 • Comision pentru retragere numerar: 2%

Detalii

Card de Credit “Grace-60 PLUS”

 • Termenul: până la 36 luni
 • Plafonul: până la 100 000 MDL (fără gaj)
 • Rata dobânzii: 11% anual în MDL , 8% în valută
 • Comision pentru examinarea cererii: 100 lei
 • Comision unic la acordarea creditului: 0%
 • Comision de rambursare anticipată: 0%
 • Achitarea bunurilor prin virament( non cash): 0%
 • Comision pentru retragere numerar: 2%

Detalii

Condițiile creditelor 

Сondițiile creditelor

 Penalitate: 0,2% din soldul creditului nerambursat pentru fiecare zi de întîrziere b) 0,1% din suma creditului eliberat pentru fiecare zi de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a condiţiilor contactuale.

Rata dobînzii este flotantă şi mărimea ei poate fi revăzută în funcţie de situaţia pe piața financiară şi modificările în legislaţie (notificarea clientului se face în decurs de 10 zile pînă la intrarea în vigoare a ratei noi).

Serviciul suport clientelă: /0 22/ 858 018, 264 718

Tarife pentru credite

7. CREDITAREA
7.1. Examinarea pachetului de documente privind obţinerea creditului (oferirea pachetului de documente, consultaţia economiştilor, juriştilor, deplasarea experţilor pe teren pentru evaluarea gajului, etc.) Până la 100 lei pentru un pachet de documente Se percepe în ziua prezentării  pachetului de documete necesar pentru examinarea  oportunităţii eliberării creditului
7.2. Comision pentru acordarea creditului  Până la 2 % min. 500 lei din suma creditului acordat se percepe în momentul eliberării creditului
7.3. Comision pentru deservirea contractului de credit (unic) 0  - -
7.4. Comisionul lunar Conform condiţiilor contractului de credit din suma/sold creditului acordat se percepe lunar, la achitarea ratei pe credit
7.5. Dobânda la credit Conform condiţiilor contractului de credit    
7.6. Dobânda la creditul expirat Conform condiţiilor contractului de credit   se percepe la data apariţiei creditului restant
7.7. Penalitatea pentru neachitarea la timp până la 0,3% pe zi  din suma creditului restant se percepe la data achitării plaților pe credit
7.8. Comision pentru informaţia privind istoria de credit din sursele Biroului Istoriilor de Credit, la adresarea clientului pentru obținerea creditului, modificării condițiilor contractuale, actualizarea anuală a informației. Conform condiţiilor contractului de credit   se percepe în ziua prezentării complete a pachetului de documete necesare pentru examinarea  oportunităţii eliberării creditului
7.9. Comision pentru prolongarea/restructurarea creditului 1% din suma restructurării/prolongării, minimum 100 MDL  din soldul creditului restructurat/prolongat se percepe la fiecare adresarea clientului
7.10. Examinarea pachetului de documente privind obţinerea creditului EXPRESS 100 lei   se percepe în ziua prezentării complete a pachetului de documete necesare pentru examinarea oportunităţii eliberării creditului
7.11. Comision unic la acordarea creditului EXPRESS 200 lei   se percepe în momentul eliberării creditului
7.12. Comision lunar pentru administrare creditului EXPRESS 3 % din suma creditului se percepe lunar
7.13. Comision pentru modificarea condițiilor aferente creditului/garanțiilor (pentru fiecare modificare) 100 lei   se percepe la fiecare adresare a clientului
7.14. Comision pentru gajarea ulterioară a obiectului/lor de gaj/ipotecă, la un alt creditor de grad inferior 2% din valoarea de ipotecă/gaj a bunului/lor gajat/e, min 500 lei   se percepe la fiecare adresare a clientului

 

 

Documentele necesare pentru obţinerea creditului

 • Buletinul de identitate al solicitantului

 • Cerere privind solicitarea informaţiei din biroul istoriilor de credite (Consimțământul) - Exemplu

 • Buletin de identitate a fidejusorului (la necesitatea)

 • Documente ce confirmă dreptul de prorietate a bunurilor propuse în gaj (în cazul când suma este mai mare de 100 000 lei)

 • Alte acte şi documente la solicitarea Băncii

Vezi modelul contractului de credit